Volum de caldo i dosi optimitzada
en cultius de tres dimensions (3D)

Minimitzi els costos i els riscos dels tractaments fitosanitaris

DOSA3D estableix la dosi òptima a partir del volum de caldo adaptat a las necessitats concretes de l’aplicació i tenint en compte els factors següents: cultiu, plaga o malura a controlar, producte a aplicar y l’equip de tractaments.

El sistema DOSA3D és utilitzable amb tot tipus de polvoritzador hidràulic amb assistència d’aire, operant en fruiters, vinyes, ametllers, oliveres i cítrics en formació continua (mur, espatllera) o en plantacions d’arbres aïllats.

El sistema DOSA3D pressuposa la utilització d’un equip de tractaments en bon estat funcional i degudament calibrat. Abans de la realització del tractament és recomana consultar la predicció meteorològica.

DOSA3D pot ser utilitzat com a simple calculadora de la dosi o com sistema de gestió dels tractaments amb accés permanent als càlculs realitzats anteriorment.

DOSA3D es fonamenta en els principis de la Directiva sobre Ús Sostenible dels Productes Fitosanitaris (Directiva 2009/128/CE)

Comença a utilitzar DOSA3D
Descàrrega a