Avís legal

Avís legal

El sistema DOSA3D és una eina per a l'estimació del volum optimitzat de caldo a aplicar en els tractaments fitosanitaris de plantacions. La intenció dels autors és que sigui difosa i utilitzada per aquelles persones que prescriuen o realitzen aquests tractaments. L'estimació del volum optimitzat de caldo es basa en els treballs d'investigació que han permès establir la metodologia de càlcul i la seva validació posterior mitjançant estudis de deposicions de producte i/o de control de plagues en plantacions tractades mitjançant els criteris de DOSA3D. En qualsevol cas, DOSA3D ha de ser utilitzat dins dels límits d'aplicabilitat que s'expliciten en la presentació i sota el supòsit que constitueix una estimació numèrica basada en dades empíriques, sense que això asseguri la completa garantia del sistema, ni s'evitin factors de variabilitat o error. Per això, els autors i les institucions en les què s'ha desenvolupat DOSA3D no assumeixen cap tipus de responsabilitat per l'ús que pugui realitzar-se, ni sobre les decisions que es puguin adoptar a partir de la informació obtinguda a partir de DOSA3D.

Protecció de dades

En compliment de la Llei de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), s’informa els usuaris que les dades personals subministrades per a la gestió de les dades de recerca seran incorporades a un fitxer de titularitat de la Universitat de Lleida (UdL), el qual serà processat per a poder prestar adequadament els serveis que ofereix en el seu lloc web i App i dels quals l’usuari en pot fer ús. Les dades personals seran recollides mitjançant els formularis corresponents, els quals contindran els camps necessaris per a poder prestar el servei requerit.

Les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades amb el grau de protecció adequat, per la qual cosa la UdL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per tal d’evitar l’alteració de les dades, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat per part de tercers. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient de què les mesures de seguretat en internet no son inexpugnables.

En el cas que es consideri oportú cedir les dades de caràcter personal a tercers l’usuari serà informat de les dades que es volen cedir, de la finalitat del fitxer, del nom i de l’adreça del cessionari, per tal de donar el seu consentiment. Les dades registrades podran ser utilitzades per fer estadístiques, per la remissió d’informació científica, la gestió d’incidències, a més de per a la finalitat inicial, d’acord amb els articles 11 i 21 de la Llei Orgànica 15/1999. En facilitar les dades personals a la UdL, els usuaris declaren acceptar plenament i sense reserves el tractament d’aquestes per part de la UdL.

En compliment de la LOPD, els usuaris podran exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seues dades recopilades i arxivades. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer mitjançant comunicació escrita , per correu electrònic dirigida al responsable del fitxer, senyor santiago Planas de Martí <splanas@eagrof.udl.cat>.

Comença a utilitzar DOSA3D
Descàrrega a